galeria zdjęć
Szkoła została utworzona 2 marca 1956 roku jako Szkoła

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 35. Na stanowisko kierownika

powołano Panią Monikę Liwińską. Początkowo w szkole pracowało

21 nauczycieli, a w 20 klasach uczyło się 763 uczniów.

W roku szkolnym 1956/57 liczba uczniów wzrosła do 1157.

Dwa lata później dokonano zmiany nazwy placówki

na aktualnie obowiązującą – Szkoła Podstawowa nr 26.
W tym czasie szkoła dysponowała dobrze wyposażonymi pracowniami
przedmiotowymi, gabinetem lekarskim i stomatologicznym. Dzieciom
zapewniano dożywianie i opiekę w świetlicy. Wtedy też powstała pierwsza
gazetka szkolna „Z życia naszej szkoły”.
Na terenie placówki zorganizowano również Uniwersytet dla Rodziców.
W 1961 roku 11 klas i 11 nauczycieli zostało przeniesionych do Szkoły
Podstawowej nr 159 mieszczącej się przy al. 1 Maja.
Od początku swego istnienia szkoła współpracowała z najbliższym
środowiskiem, aktywnie uczestniczyła w wielu inicjatywach
podejmowanych przez lokalne władze, takich jak budowa Szpitala-
Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki, Centrum Zdrowia Dziecka.
Nauczyciele i uczniowie inicjowali szereg akcji charytatywnych, m. in.:
Dzieci – dzieciom, pomoc dla podopiecznych Domu Starców  i Domu
Małego Dziecka.
Z biegiem lat szkoła rozwijała się, wzbogacała warsztat pracy, prowadziła
różnorodną działalność pozalekcyjną, organizując zajęcia naukowe,
turystyczne, artystyczne, sportowe. Szkoła uzyskiwała czołowe miejsca
w konkursach i zawodach - sekcje piłki ręcznej i zapasów odnosiły sukcesy
ogólnopolskie i międzynarodowe.
W latach 1967-91 szkoła nosiła imię Franciszka Zubrzyckiego, posiadała
sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
W roku 1972 dyrektorem szkoły została mianowana Pani Teresa Matuszewska,
która kierowała szkołą aż do 1991 roku. Po przejściu Pani Dyrektor
na emeryturę stanowisko to objął na 4 lata Pan Wojciech Stręgiel.
Kolejnym dyrektorem została Pani Monika Kuba, która zarządzała szkołą
przez 12 lat.
Od 2007 roku funkcję dyrektora sprawuje Pan Michał Różański.
23 marca 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Łodzi nadano szkole imię Armii "Łódź".
Szkoła znowu posiada sztandar ufundowany przez Radę Rodziców i sponsorów,
oraz replikę szabli kawaleryjskiej, której fundatorem był płk. Wojciech Sikora,
Wiceprior Polski Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego.
Od 2009 r. na terenie szkoły działa oddział przedszkolny. W tym samym roku
zostaje otworzona sala zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu
"Radosna Szkoła". 23 marca 2010 r. szkoła została odznaczona Złotym Medalem
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.W 2011 r. Społeczność Szkolna jest fundatorem
tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii "Łódź", która znajduje się w Kościele
Parafialnym św. Mateusza Ewangelisty przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 18.
W roku szkolnym 2011/2012 na terenie placówki funkcjonują już 2 oddziały

przedszkolne.