Rok szkolny 2017/2018


  W naszej szkole dbamy o to, by każdy
  uczeń osiągnął maksimum swoich
  możliwości,stosując indywidualną pracę
  oraz dostosowując wymogi do potrzeb
  ucznia. Oprócz obowiązkowych lekcji
  proponujemy różnorodne zajęcia
  dodatkowe,dzięki czemu każdy uczeń
  może rozwijać swoje zainteresowania.

Zajęcia pozalekcyjne

Ponadto zapewniamy:

- opiekę w świetlicy w godz. 7.00-17.00

- pomoc pedagoga i psychologa

- terapię lagopedyczną

- terapię pedagogiczną

- gimnastykę korekcyjną

- zajęcia wyrównawcze

- opiekę medyczną

- obiady w stołówce szkolnej