Dyrekcja szkoły
  Nauczyciele   Uczniowie   Administracja   Obsługa
Rok szkolny 2016/2017

 

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole uczy się

344 uczniów w 15 oddziałach.

Zatrudnionych jest 31 nauczycieli, 3 osoby pracujące

w administracji szkoły, 11 osób zajmujących się obsługą

oraz pani pielęgniarka.

Zapraszamy do obejrzenia galerii społeczności szkolnej.