Dziękujemy następującym osobom,firmom i instytucjom
za wsparcie działalności naszej placówki

- Uniwersytetowi Łódzkiemu
- Klaudii Sławińskiej
- PWSFTViT w Łodzi
- Grupie Kupców Ziemi Łódzkiej
- Kajtkowo.pl
- Zespołowi OVERHOOD
- SIKOROWY.PL
- Stowarzyszeniu „Obywatele Obywatelom”
- Zespołowi Souldust
- Skateistan
- capoeira.lodz.pl
- Nasza Galeria
- Lipowa od Nowa
- Sieci Pizzeri Fiero
- LIVE PAINTING - Marcin "Barys" Barjasz
- Pani Prezydent Agnieszce Nowak
- Fundacji Urban Forms
- Fundacji Dr Clown
- Adrian Chmielecki „MRÓWKI”
- grupie ROCKING BOYS
- Moje Bambino
- SE-MA-FOR
- Cukiernia Bracia MIŚ
- IKEA Łódź
- Panu Dyrektorowi Ryszardowi Topoli Łódzki Ogród Zoologiczny
- Pani Elżbiecie Nowak Łódzki Ogród Zoologiczny
- Panu Tomaszowi Traczowi
- Radzie Osiedla "Stare Polesie"
- Ogniwu ds. Nieletnich IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi
- Straży Miejskiej w Łodzi
- Firmie Nowa Szkoła
- Firmie Cedrus
- Państwu Aleksandrze i Adamowi Krencjasz
- Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
- Pani Beacie i Piotrowi Woźniak
- Firmie Statoil Poland
- Panu Czesławowi Telatyckiemu
- Pani Annie Miechowiak
- Panu Cezaremu Kupisowi z B 612 Studio Graficzne